อุณหภูมิลดลง ยอดดอยหนาวจัด-กทม.สัมผัสอากาศเย็นต่ำสุด 16 องศา