ขวดไวน์แบบใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บริษัทไวน์ในประเทศอังกฤษ ผุดไอเดียทำขวดไวน์แบบใหม่ โดยทำเป็นขวดแบนคล้ายกล่อง ซึ่งขวดรูปแบบนี้จะช่วยลดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดหีบห่อ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน