ศิริราชผลิตวัคซีน ‘ไรฝุ่น’ ครบวงจร ใช้เป็นรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน