เจ้าของตลาดนัดแปดริ้วอ้างกลุ่มชายคล้ายทหารบุกไล่ที่