ออสเตรเลีย จมทะเลหมอกควันจากไฟป่า ท่ามกลางอากาศร้อนจัด