“แครี่ แลม” ชี้ชุมนุมใหญ่ 8 แสนคน สะท้อนเสรีภาพในฮ่องกง จี้ต่างชาติเลิกแทรกแซง