นักรัฐศาสตร์ต่างชาติวิเคราะห์ “อนาคตใหม่” ถูกยุบแน่!