“เปรมชัย” นอนคุก 1 คืน เหตุพิจารณาขอประกันตัวไม่ทันเวลาที่ศาลกำหนด