สั่งย้าย ผอ.ร.ร.นิคมสร้างตนเอง3 พร้อมตั้งกก.สอบ ปมอาหารกลางวัน