หนุ่มช็อกโดนบิลค่าน้ำ 2 ล้าน ประปาโร่ หอบกระเช้าขอโทษ แจงบันทึกข้อมูลผิดพลาด