แผ่นดินไหว 6.8 เขย่าตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เสียชีวิต 3 คน