กรมบัญชีกลาง แจงจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต.ค.62-ก.ย.63 โอนเงินเข้าตามวัน/เวลากำหนด

วันที่ 16 ธ.ค.2562  น.ส.วิลาวรรณ  พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามข้อมูลที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ส่งมายังกรมบัญชีกลาง  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้ 

ก.บัญชีกลาง จ่ายเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วประเทศ

พ่อแม่เฮ! ครม.อนุมัติงบกลางอีก 804.70 ลบ.ดูแลเด็ก

 

ประจำเดือน ต.ค.2562       วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                   วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค.2562

ประจำเดือน พ.ย.2562       วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                   วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562

ประจำเดือน ธ.ค. 2562      วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                   วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 2562

ประจำเดือน ม.ค.2563      วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                    วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 2563

ประจำเดือน ก.พ.2563      วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                    วันศุกร์ที่ 7 ก.พ.2563

ประจำเดือน มี.ค.2563      วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                    วันอังคารที่ 10 มี.ค.2563

ประจำเดือน เม.ย.2563     วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                    วันศุกร์ที่ 10 เม.ย.2563

ประจำเดือน พ.ค. 2563     วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                    วันศุกร์ที่ 8 พ.ค.2563

ประจำเดือน มิ.ย.2563      วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                    วันพุธที่ 10 มิ.ย.2563

ประจำเดือน ก.ค.2563      วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                    วันศุกร์ที่ 10 ก.ค.2563

ประจำเดือน ส.ค.2563      วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                    วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.63

ประจำเดือน ก.ย.2563      วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ                    วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย.2563

 

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนหรือผู้มีสิทธิที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) https://govwelfare.cgd.go.th/welfare  โดยเลือก เมนู “ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ” ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม  ให้ติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center  02 255 5850 - 7 ต่อ 121,122,123,124,147 และ 02 651 6920 

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางแจ้งว่า กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ