หนุ่มเวียดนามใช้หญ้าแทนหลอดพลาสติก


นักธุรกิจหนุ่มชาวเวียดนาม ผลิตหลิดดูดน้ำจากหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติก

TOP ประเด็นร้อน