ฝ่ายค้านยืนยันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ประยุทธ์” ปมถวายสัตย์ไม่ครบ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่คาดว่าจะมีขึ้น ในเดือนหน้า ในส่วนของฝ่ายค้านมีความคืบหน้าจาก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน