7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ เสียชีวิต 373 ราย สาเหตุสูงสุด “ดื่มแล้วขับ”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สั่งทุกจังหวัดถอดบทเรียนและวิเคราะห์ การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน