คสช. - ครม. ถกร่วม ปมประชามติร่าง รธน. ฉบับใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คสช.-ครม. หารือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2557 ตามมาตรา 46 ชง ประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงเตรียมความพร้อม จัดการประชุมย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน