จีน เปิดใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุใหญ่ที่สุดในโลก ค้นหามนุษย์ต่างดาว