ปี 63 “อุตสาหกรรมโทรทัศน์-ธนาคาร” เจอผลกระทบจากเทคโนโลยีมากที่สุด