รายแรกในไทย! สแกนด่านสุวรรณภูมิ พบชาวจีนป่วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่