วิเคราะห์พฤติกรรม ‘โจรปล้นทองลพบุรี’ โอกาสจับกุมเป็นไปได้แค่ไหน