เกณฑ์โหร-เมืองเดือดร้อนเพราะศัตรูใหญ่รบกัน ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง