“ศักดิ์สยาม” ชงใช้ กม.เอาผิดรถแช่ขวาสุด! ขับต่ำกว่า 90 กม./ชม.