นักวิทย์พบวัตถุเก่าแก่ที่สุดในโลก อายุ 7,500 ล้านปี