“หมอหนู” ตั้งเป้าปี 63 เปิดคลินิกกัญชาแผนไทยทุกจังหวัด