​ครม.ตั้ง "คุรุจิต" นั่งปลัดกระทรวงพลังงาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม.โยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งสำคัญๆ โดยมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน