หญิงชาวจีนขาดสารอาหารตายหลังใช้เงินวันละ 8 บาทที่เหลือออมไว้รักษาน้องชาย