“อภิสิทธิ์” ขอบคุณ “กรณ์” ร่วมงานกันมา ลั่น เพื่อนไม่มีเปลี่ยนแปลง