ชาวบ้าน ปลูกมะเขือเทศ ขายเมล็ดตากแห้ง กิโลละ 7,000 บาท