“อ.ยิ่งศักดิ์” เดือดซื้อของไหว้ตรุษจีน เจอไก่ตัวละ 800 บาท