บิดา “เมแกน” เสียใจสิ่งที่เกิดขึ้น บอก “ลูกสาว” กำลังดูถูกราชวงศ์