ออสเตรเลียทุ่ม 1,600 ล้าน ฟื้นฟูการท่องเที่ยวจากไฟป่า