รัฐฯหารือแนวทางช่วยเหลือโรฮิงญา ปัดคิดจัดตั้งค่ายพักพิง