อย่าเชื่อ! เชื้อโคโรนาติดต่อทาง “อากาศ”  ข้อเท็จจริงติดเพียงละอองฝอยไอ จาม -สัมผัส


หมอจุฬาฯ ให้ข้อเท็จจริงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ติดเพียงละอองฝอยจากไอ จาม พูดคุยระยะ  2 เมตร และการสัมผัสเชื้อพื้นผิวต่างๆ แต่ไม่ใช่ทางอากาศ

TOP ประเด็นร้อน