หนุ่มโพสต์ หวังเลียนแบบผู้ก่อเหตุถูกพ้นสภาพพนักงานแล้ว