ญี่ปุ่นพบผู้ติด “เชื้อไวรัสโคโรนา” บนเรือสำราญเพิ่มอีก 60 คน