ผู้เชี่ยวชาญ แนะ ต้องเข้มงวดระดับสูงการเบิกจ่ายอาวุธ


ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ แนะ การเบิกอาวุธ ต้องมีความเข้มงวดมากขึ้น ผู้คุมห้องเก็บอาวุธถือกุญแจอยู่นายเดียว

TOP ประเด็นร้อน