อังกฤษประกาศไวรัสโคโรนาเป็นภัยคุกคามเฉพาะหน้า


รัฐบาลอังกฤษประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นภัยคุกคามเฉพาะหน้า เพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและแยกผู้ติดเชื้อจากคนปกติ

TOP ประเด็นร้อน