แพทย์ไทยใช้ภูมิคุ้มกัน “แท็กซี่” หายป่วยไวรัสโคโรนา หวังรักษาผู้ป่วยหนัก 2 ราย