เปิดขบวนการค้ากำไรกับทหารชั้นผู้น้อย กระจายทั่วโคราช