ไทยยันข่าว ‘ผู้ต้องขังอังกฤษ’ ติดเชื้อโคโรนา ก่อนส่งกลับประเทศไม่จริง!!