ส่องแฟชั่น "เอเลน่า" สาวมั่นแฟชั่นล้ำเกินใครประจำพรมแดง