“โฮมสคูล” การศึกษาทางเลือกกับความชัดเจนในการยื่นจดทะเบียน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายเปิดกว้างเรื่องระบบการศึกษา โดยปัจจุบันข้อมูลจาก สมาคมสภาการศึกษา​ทางเลือกไทย พบว่าจำนวนการเปิดโฮมสคูล ​มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ แต่ปัญหาที่หลายครอบครัวต้องเผชิญ คือความไม่ชัดเจนของกรอบเวลาที่เปิดให้ยื่นจดทะเบียน เพราะบางพื้นที่เปิดรับยื่นจดทะเบียนทุกวัน แต่บางพื้นที่เปิดเป็นรอบ ทำให้เด็กหลายคนต้องเสียสิทธิ​ทางการศึกษา และกลายเป็นเด็กที่หลุดจากระบบ เช่น ครอบครัวนี้ที่ลูกชายต้องหลุดจากระบบการศึกษา​มาเกือบ 3 เดือน

TOP ประเด็นร้อน