เวียดนาม สั่งปิดชุมชนใกล้เมืองหลวง สกัดไวรัสโคโรนา ระบาด