ลูกเรือเวสเตอร์ดัม เตรียมข้ามด่านคลองลึก สสจ.สระแก้วพร้อมรับมือ