นักวิทย์ พบทฤษฎีหักล้างแนวคิด ดาวเคราะห์ไม่ได้ก่อตัวจากการพุ่งชนกัน