น้ำประปาภูเขาแห้งขอด นร.-ชาวบ้านกว่า700ชีวิต ขาดน้ำนานนับเดือน/สู้ภัยแล้ง: ตอน 4