บขส.เพิ่ม 6 มาตรการคุมเข้ม ป้องกันโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บขส. ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร พร้อมกำชับพนักงาน บขส.-รถร่วมฯ ช่วยกันดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนรถโดยสาร และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง

TOP ประเด็นร้อน