ลดค้าสัตว์(ป่า) ลดโรค?

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วิทยากรร่วมเสวนา การลดการล่าสัตว์ป่ามาค้าผิดกฎหมาย จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคอุบัติใหม่ในไทย ระบุ มีโครงการพยากรณ์โรคอุบัติใหม่เพื่อการวางแผนป้องกัน

TOP ประเด็นร้อน