เลือก “วรวิทย์ กังศศิเทียม” นั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเลือก “วรวิทย์ กังศศิเทียม” นั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

TOP ประเด็นร้อน