​นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ ติดตามแผนจัดการน้ำภาคตะวันออก